PRIVACYVERKLARING van “Rijschool Suzan” Per 1 januari 2022

1.      Bij Rijschool Suzan zullen enkel persoonsgegevens worden vastgelegd die noodzakelijk zijn voor het geven van een rijopleiding dan wel het bijhouden van de financiële administratie. Deze gegevens worden bewaard en zijn alleen toegankelijk voor de vanuit de rijschool bevoegde persoon of personen.

2.       Persoonsgegevens worden nimmer ter beschikking gesteld aan derden.

3.       Persoonsgegevens die worden opgeslagen zijn bij de rijschool ter controle op te vragen, te controleren of te verwijderen. Mits dit niet conflicteert met wettelijke regelgeving

4.       A. Door een rijopleiding te volgen bij Rijschool Suzan geef je te kennen dat eventueel gemaakte foto’s mogen worden gebruikt voor Reclame of voorlichting op sociale media of op enig andere medium.
B. Wanneer er bezwaar is tegen het gebruik van deze foto’s kan je mondeling of schriftelijk bezwaar maken bij de rijschool.

Rijschool Suzan